Výročí v květnu 2019

01.05.2019

 • 1. května 1904 zemřel Antonín Dvořák, hudební skladatel. Je jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a světově nejhranějším českým skladatelem vůbec. Dvořákova symfonická a koncertantní díla jsou tradiční součástí repertoáru významných orchestrů po celém světě. Proslavil se symfoniemi (Symfonie č. 9 e moll, op. 95, zvaná též "Novosvětská"), nástrojovými koncerty a velkými vokálně-instrumentálními skladbami (Slovanské tance), neméně však i komorní hudbou a operami (Čert a Káča, Rusalka). Dvořák byl spolu s Bedřichem Smetanou průkopníkem novodobé české hudby v linii vrcholného romantismu. 115. výročí úmrtí (* 8. září 1841) (KJM)

 • 2. května 1859 se narodil Jerome Klapka Jerome, anglický spisovatel a redaktor. Proslavil se zejména pro své humoristické povídky a cestopisy. Jeho nejznámějším dílem jsou Tři muži ve člunu a volné pokračování Tři muži na toulkách. 160. výročí narození († 1927) (KJM)

 • 4. května 1919 zemřel Milan Rastislav Štefánik, slovenský politik, generál francouzské armády a astronom. V letech 1914-1918 organizoval československé legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku, Itálii. Byl členem Národní rady v Paříži a v letech 1918-1919 československým ministrem vojenství. Je spolu s Tomášem Garriguem Masarykem a Edvardem Benešem považován za zakladatele Československa. Zahynul při letecké nehodě při návratu do vlasti. 100. výročí úmrtí (* 21. července 1880)10. května 1969 zemřel Josef Váchal, výtvarný umělec, básník a spisovatel, sochař a řezbář. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření. Hlavní část jeho díla spadá do období první republiky, naopak za komunistického režimu měl existenční problémy. Mezi nejznámější díla patří kniha Krvavý román nebo ilustrace k Demlovu Hradu smrti. Během svého života nebyl doceněn, jistého uznání se mu dostalo až titulem zasloužilý umělec v roce 1969. 50. výročí úmrtí (* 23. září 1884) (KJM)

 • 12. května 1884 zemřel Bedřich Smetana, hudební skladatel. Ještě za svého života se stal předním reprezentantem české hudby a národní kultury vůbec. Největší popularity dosáhla jeho komická opera z venkovského prostředí Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery. Z dalších skladeb je nejznámější cyklus symfonických básní Má vlast. V padesáti letech věku zcela ohluchl, ale i po ztrátě sluchu dokázal složit řadu vrcholných děl. Jeho choroba se postupně zhoršovala, až přešla v šílenství; zemřel v pražském ústavu pro choromyslné. 135. výročí úmrtí (* 2. března 1824) (KJM)

 • 14. května 1924 se narodil Eduard Petiška, spisovatel. Autor více než devadesáti titulů. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků a staly se populární i v zahraničí. Celkové prodeje jeho děl přesáhly hranici osmnácti milionů kusů. Mezi jeho nejznámější díla patří Staré řecké báje a pověsti a příběhy o Krtečkovi. Eduard Petiška je otec spisovatele Martina Petišky. 95. výročí narození († 6. června 1987) (KJM)

 •  15. května 1929 se narodil Jan Trefulka, spisovatel. Pracoval jako dělník, traktorista a roku 1953 se dostal na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Roku 1957 z fakulty odešel a stal se šéfredaktorem Krajského nakladatelství v Brně. V letech 1962 až 1968 redigoval literárně-kulturní časopis Host do domu. V roce 1968 byl spolu se svým přítelem Jaroslavem Šabatou jedním z delegátů Vysočanského sjezdu KSČ. V roce 1969 byl z KSČ vyloučen a zbaven možnosti publikovat. Jeho dílo vycházelo pouze samizdatem a v zahraničí. Byl jedním ze spisovatelů, kteří podepsali Chartu 77. Po roce 1989 se veřejně angažoval, stal se předsedou Obce moravskoslezských spisovatelů. Byl také členem první Rady České televize. 90. výročí narození († 22. listopadu 2012) (KJM)

 • 17. května 1944 zemřela Milena Jesenská. Přestože byla významnou českou novinářkou a překladatelkou v období první republiky, stala se celosvětově známá především jako blízká přítelkyně Franze Kafky. Její tvorba - fejetony, články, svědectví a reportáže o meziválečné střední Evropě, problematice jejích společností a jejích vztahů - se dočkala zaslouženého světového uznání až po druhé světové válce. Roku 1996 jí byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy. V roce 1995 byla institucí Jad vašem poctěna udělením ceny Spravedlivá mezi národy v Jeruzalémě. Jejím jménem je též pojmenována mezinárodní žurnalistická cena. 75. výročí úmrtí (* 10. srpna 1896) (KJM)

 • 22. května 1859 se narodil Arthur Conan Doyle, britský spisovatel. Proslul především příběhy o Sherlocku Holmesovi, jež zásadně ovlivnily podobu detektivního žánru. Původním povoláním byl lékař. Tvorba tohoto velmi plodného autora zahrnuje kromě detektivek také historické a fantastické povídky a romány, dramata, poezii i literaturu faktu. Působil rovněž jako válečný zpravodaj. Byl aktivní v politice - kandidoval do parlamentu, zasazoval se o dodržování práva v případech protiprávně odsouzených, vystoupil proti nelidským podmínkám v belgickém Kongu a organizoval mezinárodní podporu pro jejich zlepšení, veřejně hájil zájmy Velké Británie ve válečných konfliktech nebo prosazoval projekt vybudování tunelu pod Lamanšským průlivem. Věnoval se sportu, byl jedním z prvních automobilistů ve Velké Británii a propagoval začínající lyžování. V závěru života se zaměřil na šíření spiritismu. 160. výročí narození († 1930) (KJM)

 • 22. května 1939 zemřel Jiří Mahen, spisovatel, dramatik, publicista, režisér, divadelní kritik, vůdčí tvůrčí duch brněnského kulturního a uměleckého dění dvacátých a třicátých let dvacátého století. Vlastním jménem Antonín Vančura. Patřil do okruhu umělců scházejících se ve vile S. K. Neumanna, jako byl František Gellner, Jaroslav Hašek či Fráňa Šrámek. Roku 1910 se přestěhoval do Brna, kde působil po zbytek života. V letech 1918-1920 pracoval jako dramaturg Národního divadla Brno. Od roku 1921 byl knihovníkem, později ředitelem tehdejší Veřejné knihovny města Brna. Mahenovo jméno nese budova někdejšího divadla Na hradbách, Knihovna města Brna s dokonce i rybářský spolek, v domě, kde žil, je umístěn jeho památník. Nejživějším připomenutím Mahenova odkazu je ale divadelní soubor, který vznikl z iniciativy několika moudrých a prozíravých divadelníků, kteří v šedesátých letech poskytli příležitost mladým adeptům Thálie, aby zcela v Mahenově duchu usilovali o prosazení nových divadelních pohledů a názorů do života a iniciovali tak vznik Husy na provázku. Po německé okupaci roku 1939 ukončil svůj život sebevraždou. 80. výročí úmrtí (* 12. prosince 1882) (KJM)

 • 27. května 1884 se narodil Max Brod, pražský židovský, německy píšící spisovatel, překladatel a skladatel, člen Pražského kruhu. Zasloužil se o publikování literární pozůstalosti Franze Kafky a významnou měrou přispěl k jeho celosvětové proslulosti. Má rovněž zásluhy o šíření české kultury, zejm. díla Leoše Janáčka a Jaroslava Haška, v zahraničí. 135. výročí narození († 20. prosince 1968) (KJM)

 • 28. května 1884 se narodil Edvard Beneš, druhý československý prezident v letech 1935-1938 a 1945-1948. V období tzv. Druhé republiky a následné německé okupace do května 1945 žil a politicky působil v exilu. Od roku 1940 až do osvobození Československa byl mezinárodně (nejen protihitlerovskou koalicí) uznaným vrcholným představitelem československého odboje, a posléze i exilovým prezidentem republiky. Po boku Tomáše Garrigue Masaryka byl Beneš jedním z vůdců prvního československého odboje a zakladatelů první Československé republiky. Než se stal prezidentem, působil v letech 1918-1935 jako ministr zahraničí. Jako prezident dvakrát abdikoval, poprvé v roce 1938 pod tlakem situace po uzavření Mnichovské smlouvy, podruhé v roce 1948 v reakci na ovládnutí státu Komunistickou stranou. 135. výročí narození († 3. září 1948) (KJM)

 • 28. května 1849 zemřela Anne Brontëová, britská spisovatelka. Nejmladší ze sester Brontëových. Ve svých dílech se zaměřila především na zobrazování strastiplných osudů žen. Po ukončení studia se živila jako guvernantka, neustále se však věnovala literární tvorbě. Roku 1847 dokončila román Agnes Grey, o který však neměli nakladatelé zájem. Nakonec vyšel jako třetí svazek souboru, v němž první dva díly tvořil román její sestry Emily. V roce 1848 vyšel druhý a poslední román Dvojí život Heleny Grahamové. Zemřela na tuberkulózu ve 29 letech. 170. výročí úmrtí (* 17. ledna 1820) (KJM)

 • 31. května 1819 se narodil Walt Whitman, americký spisovatel, jeden ze zakladatelů moderní americké poezie, průkopník civilismu. Přiklonil se k tomu, co by se dalo nazvat kosmickým vědomím. Prohlásil, že tato vnitřní inspirace povede k novému řádu básníků, kteří nahradí náboženství, čímž předpojal tzv. Beat generation. Whitman ovlivnil mnoho amerických básníků. William Carlos Williams ho označil za básníka, který "prorazil mrtvolností kopírovaných forem, jež dusily člověka nashromážděnou vahou tyranií minulosti, těch tyranií, které se snažíme umenšit". 200. výročí narození († 26. března 1892) ( KJM )


Knihovna Dolní Kounice 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!