Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací 


zdarma

Další služby a náklady na evidenci čtenářů

Zápis nového čtenáře - první registrace v knihovně

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců - dospělí

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců - děti

Kauce při vystavení čtenářského průkazu pro osoby
bez trvalého pobytu v regionu působnosti knihovny 


zdarma

50,-

20,-

500,-

Vybrané služby

Práce s internetem

Prezenční půjčení CD-ROMu

Tisk informací z Internetu - 1 strana A4

Kopírování (černobíle) - 1 strana A4

Písemné upozornění na rezervaci 

Manipulační poplatek za meziknihovní výpůjční službu 


zdarma

zdarma

2,-

2,-

10,-

15,- + poštovné

Upomínky

1. upomínka 

2. upomínka 

3. upomínka

Upomínací dopis 


20,-

 30,-

40,-

80,-

Další sankční poplatky

Náhradní čtenářská legitimace 

Úkony spojené s likvidací způsobené škody (při ztrátě knihy): 

- jedna knihovní jednotka do roku 1988

- jedna knihovní jednotka od roku 1989

- jeden časopis

Dílčí poškození knihovní jednotky 

Poškození vazby knihy (a výše podle stupně poškození )

Poškození čárového kódu 


5,-


nákupní cena + 20,-
nákupní cena + 50,-
nákupní cena
+ 5,-
10,-

50,-

10,-

Ostatní placené služby

Vyřazené knihy

Vyřazené časopisy


smluvní ceny

smluvní ceny

Platnost ceníku od 1. 1. 2005

Vytvořte si webové stránky zdarma!