Virtuální Univerzita třetího věku

09.10.2020

Vážení, od října 2020 začínáme v naší knihovně s Univerzitou třetího věku - téma:
                                 "Cestování - co jste možná nevěděli"

Stále je možné se přihlašovat, a to do 25. 10 .2020:

Tel.: +420 546 421 182, Mobil: +420 734 584 632, případně E-mail: knihovna@dolnikounice.cz

Kurz bude probíhat v omezeném počtu zájemců, nejméně 3, nejvíce 10, za dodržení všech nařízení (roušky, dezinfekce rukou, dodržování odstupu).
Stojí 300,-- Kč, 6 semestrů, ukončení 31. 12. 2020. Studia se mohou účastnit posluchači:
občané České republiky, důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci
V průběhu semestru: společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet na jejich osobní hesla, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek, Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU. Kurz nyní v nouzové stavu probíhá formou samostudia z domova:  

Od pondělí 5. října 2020 vchází v rámci nouzového stavu v platnost nařízení, týkající se omezení počtu shromážděných osob ve vnitřních prostorách na max. 10 osob, které zasahuje i do pořádání společných přednášek VU3V. Toto omezení je zatím platné do 18. října 2020 včetně. (Více informací o nouzovém stavu naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#nouzovy_stav). V regionech, které jsou na systému pohotovostních stupňů MZ ČR (tzv. semaforu) označeny červeně nebo oranžově platí dočasně úplný zákaz prezenční výuky na vysokých školách, včetně celoživotního vzdělávání, pod které spadá i Univerzita třetího věku. Situace je velmi proměnlivá, proto prosíme, abyste i nadále sledovali aktuální informace a nařízení Krajských hygienických stanic ve Vašem regionu a řídili se při organizaci společných setkávání jejich pokyny. Děkujeme za spolupráci a jsme Vám i posluchačům jako obvykle v případě jakýchkoli dotazů k dispozici na telefonu nebo emailu. Tým Virtuální U3V 

Po zimním semestru můžeme dle vašeho zájmu pokračovat dalšími tématy a semestry. Rádi budeme za návrhy, o která témata byste měli zájem. O tuto formu vzdělávání je obrovský zájem i v této nelehké době. Můžete nahlédnout na mapu středisek, ve kterých VU3V právě je:

Bližší informace zde: https://e-senior.czu.cz/course/index.php?categoryid=3

Knihovna Dolní Kounice 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!